2014 TEOG Sistemi

Share Button

SBS kalktı İşte yeni sistem

Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi gerçekleştirilecek.

Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının % 30’u ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının          % 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

Artık sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek.

MİLLİ Eğitim Bakanı Nabi Avcı, temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelini açıkladı. Yeni sistemde SBS kalkarken, öğrencilerin müfredatta zaten girdikleri sınavlardan birer tanesi, merkezi  olarak yapılacak. Yeni sistemde, öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf ortalamasının  % 30 ile, 8. merkezi sınav puanının % 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

Bakan Nabi Avcı, yeni sistemin tanıtım toplantısında konuştu. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak sistemi  anlatan Bakan Avcı, şunları söyledi:
“Toplantının amacı 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretime yerleştirme sisteminde yapılan güncellemeyi tanıtmak. Altını çizerek güncelleme diyorum. Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyoruz. Okulu, sınıfı ön plana çıkarıyoruz. Orta vadede test   sınavlar yerine açık uçlu klasik sınavlar yapmayı, özellikle FATİH projesi kapsamında öğrencilere dağıtacağımız tabletlerden yararlanmayı ve klasik, açık uçlu, yazılı sınavlarla yerleştirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde sadece eğitim-öğretim sürecinin değil, onların sosyal, sanatsal, sportif etkinliklerinin değerlendirildiği, bu etkinliklerin yerleştirme sürecine katkı sağladığı, bu yeteneklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bir  yaklaşımı hayata geçirmeyi çalışıyoruz. Dolayısıyla temel mantığı  ve kurgusu sabit ama eklentilerinin sürekli zenginleştirildiği, özellikle eğitim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda sistemin sürekli kendisini yeni koşullara uyarladığı bir süreç söz konusu.”

“BU UYGULAMA BÜTÜN PAYDAŞLARIN KATKISIYLA ŞEKİLLENDİ”

Öğrencilere ’Sevgili çocuklar’ diye seslenen Bakan Avcı, “2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak yerleştirme mantığı sayesinde okullara alternatif olarak ortaya çıkan kurumlara artık ihtiyaç duymayacaksınız” diyerek “sosyal, sanatsal, sportif etkinliklere inşallah daha fazla vakit  ayıracaksınız. Ailelerinizle, arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz. ’Ya sınava giremezsem, ya hasta olursam, ya başıma bir iş gelirse’ endişelerini ve streslerini yaşamayacağınız bir yerleştirme süreci oluşturuyoruz. Bu uygulama, ilgili bütün tarafların katılımıyla birlikte oluşturuldu. 16 ilde çalıştaylar       düzenlendi. Bu uygulama bütün paydaşların katkısıyla şekillendi” ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEMİN AYRINTILARI

Model, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

Modelin amaçları;

-Öğrenci-öğretmen ve okul ilişkisini güncellemek, güçlendirmek

-Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak

-Ülke çapında müfredatın eşzamanlı uygulanmasını sağlamak

-Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

-Öğretmenin mesleki performansını artırmak

-Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak

-Telefi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak

-Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

-Öğrencilerin ders dışı, sportif, sanatsal, sosyal, kültürel etkinliklerini değerlendirmek

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere

6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan 1 tanesi merkezi olarak gerçekleşecek.

Merkezi değerlendirme kapsamındaki 6 temel ders şunlar; Fen ve Teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, İnkilap tarihi ve Atatürkçülük

-Merkezi değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde olacak

-Merkezi değerlendirmeler her dönem 2 okul gününe yayılarak  yapılacak ve o günlerde okullar tatil olacak

-Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

-Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

-Merkezi değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek

-Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecekler

-Sınavda görevlendirilecek öğretmenler de kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaklar

-Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen  öğrenciler içinde önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı düzenlenecek ve bu sınav belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

-Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf ortalamasının yüzde 30 ile, 8. merkezi sınav puanının              % 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak

-Yıl sonu başarı puanı şu şekilde hesaplanacak; Notla değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpımının, o sınıfa ait    haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puan, yıl sonu başarı puanını oluşturuyor

-Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı; öğrencinin 6 temel dersten girdiği merkezi sınavların, ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puan

-Puan için yeni bir sınav yapılmayacak, mevcut sınavlardan sadece birisi merkezden yapılacak. Öğrenci, kendi okulunda, kendi sınıfında bu şekilde sınava giriyor

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

-Yerleştirme esas alınan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde okulun belirlenmesinde kullanılacak

-Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak, elektronik ortamda gerçekleştirilecek

-Puan eşitliği halinde; tercih önceliği değerlendirilecek. İkinci olarak 8.,7., ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının yüksekliği önem kazanacak. Üçüncü olarak okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı önemli olacak.

“SİSTEMİN ÖZÜ, ÇOCUKLARIMIZI RAHATLATMAK”

Sistemin tanıtımından sonra söz alan Bakan Avcı, bazı  vatandaşların yeni uygulamanın çok karmaşık bir sistem olduğunu düşünebileceklerini ifade ederek; “Bu tablolarda anlatılanlar, bugüne kadar SBS’ler uygulanırken uygulanan hesaplama yöntemlerinin güncellenmiş hali. Yani bunlar zaten uygulanıyordu, dolayısıyla ilgili taraflar bunların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bu yapılan iyileştirmelerin ne anlama geldiğini onlar   çok iyi biliyorlar. Sistemi birkaç cümleyle özetlemek gerekirse; çocuklarımızın ortaöğretim kurumlarına geçişlerinde tek bir sınava ve o sınav sonucuna bağlı olmasını ortadan kaldırıyoruz. SBS  senede bir kere yapılıyor, mazereti yok, çocuklar ortaokula       başladıkları günden itibaren bir koşturmacanın içine giriyorlar. Oysa bizim şimdi yaptığımız düzenlemede, senede bir kere yapılan SBS yerine, yeni bir sınav getirmiyoruz. Sene içerisinde zaten yapılmakta olan yazılı sınavları, her dönemde birer tanesini, daha   kontrollü bir biçimde yapmak. Sistemin özü, çocuklarımızı rahatlatmak” dedi.

Kaynak : Milliyet Gazetesi 04.09.2013

 

Comments are closed.